Cena České diabetologické společnosti za nejlepší monografii doc. Štechové

Výbor české diabetologické společnosti ČLS JEP ohodnotil knihu doc. MUDr. Kateřiny Štechové a kol.: Dítě diabetické matky, Geum, Semily, 2015, jako nejlepší monografii v diabetologii 2015. Cena předána slavnostně na Diabetologickém kongresu Luhačovice 2015.