Spolupráce s Českou televizí na videoklipech pro projekt Edukace národa

Sérii videoklipů iniciovala Diabetická asociace ČR (prezident prof. M. Kvapil) pro zlepšení povědomí o problematice prevence a terapie diabetu. Spolupráce s P. Čtvrtníčkem, režíroval D. Slabý. Oficiální spolupráce s Českou televizí, celkem 345 opakování na všech jejích programech. 65 vysílání v roce 2016 mělo podle ČT celkem 3,25 mil. unikátních diváků.