Prof. Perušičová: Prediabetes, prehypertenze, dislipidemie a metabolický syndrom

Monografie, která zpracovává velmi důležitou oblast medicícny, zabývající se časnými stadii závažných „civilizačních“ nemocí, jejichž výskyt nabývá charakteru epidemie. Nakladatelství Maxdorf Jessenius, Praha 2012. O publikaci, obsah