Prof. Perušičová: Kardiabetes

Přehledná publikace souhrnně zpracovává nejnovější aspekty vztahu diabetes mellitus a kardiovaskulárních onemocnění.