Prof. M. Kvapil editoval sborníky Diabetologie z let 2010–2016

Do řady sborníků o novinkách v diabetologii přispělo již přes 150 autorů z České republiky i zahraničí. Náklad 5 tis. výtisků byl rozprodán. Diabetologie, Triton, Praha 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 a 2016.