J. Zelenková a kol.: Internal Propaedeutic Workbook

Doc. Zelenková zúročila své pedagogické zkušenosti z výuky propedeutiky a se spolupracovníky připravila anglickou verzi interní propedeutiky, která shrnuje dokonale základní znalosti pilíře interních oborů. Doplněno CD s audiozáznamem. Triton 2009, Praha.