Kontrolované doktorské předatestační vzdělávání ve vnitřním lékařství

Od r. 2008 po ročních přípravách byl zahájen komplexní program doktorského vzdělávání před atestací pro lékaře interní kliniky. Součástí je přesný rozpis stáží, kontrolovaná aktivní i pasivní účast na speciálních přednáškách, opakovaná aktivní kontrola znalostí. Jedná se o pedagogický doktorský program, který nemá v ČR obdoby.