Sympozia: Mýty, omyly a pravdy v diabetologii

Osm ročníků vzdělávacích sympozií za období 2006–2013. Počet účastníků celkem přes 1000. Založení nové tradice lékařského vzdělávání opřeného o nejnovější poznatky fyziologie a patofyziologie s přihlédnutím ke kontroverzím klinického pohledu. Program sympozií: 20062007, 2008, 2009, 2010, 2011, 20122013.