Domácí ocenění: Monografie Diabetes mellitus 1. typu

Prof. MUDr. Jindřiška Perušičová, DrSc. – editorka (autorka 6 kapitol)
Kniha je první monografií na téma DM 1. typu v historii Československa i České republiky. Vydalo nakladatelství GEUM, počet stran knihy: 615. Z FN Motol jsou autoři jednotlivých kapitol: 3 z Interní kliniky, 1 z Neurologické kliniky, 4 z Pediatrické kliniky. Monografie byla oceněna výborem České diabetologické společnosti jako nejlepší publikace za rok 2007.