Televizní seriál První pomoc. 35 dílů opakovaných na ČT 1 a ČT 2 v r. 2004

Doc. Kvapil je spoluautorem scénáře a jedním z hlavních průvodců pořadu „První pomoc“, který v 35 dílech uvedených opakovaně na obou kanálech veřejnoprávní televize seznámil diváky se základy první pomoci. Pořad distribuován do škol jako výuková pomůcka.