'05 a '07 Jan Brod Memorial Meeting

Významná mezinárodní symposia, které zabezpečil jako předseda a místopředseda organizačního výboru prof. Matoušovic. Jsou pořádána v paměť jedné z největších postav světové nefrologie – prof. Broda.