On-line monitorování glykémie u novorozenců diabetických matek

Tým doc. Kateřiny Štechové z Pediatrické kliniky zahájil v roce 2012 spolu s neonatologickým oddělením Gyn.-por. kliniky kontinuální on-line monitorování glykémie u novorozenců diabetických matek. Subkutánně umístěné čidlo je bezdrátově propojeno s displejem, který zobrazuje koncentraci glukózy v intersticiu v reálném čase. Podle dostupných údajů nebylo takové sledování rizikových novorozenců zatím nikde prováděno. Metoda ukázala, že tyto děti mají hypoglykémie i několik dní po porodu, což může narušit vývoj mozku. On-line monitoring umožní stav ihned řešit.