Laboratoř průtokové cytometrie

Laboratoř průtokové cytometrie vznikla na pracovišti Ústavu patologie a molekulární medicíny 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole v roce 2000.

Laboratoř se zabývá především imunofenotypizací hematologických malignit typu non-Hodgkinských lymfomů (NHL). Cytometrické vyšetření poskytuje informace důležité pro jejich správnou diagnostiku a subklasifikaci a slouží ke sledování přítomnosti reziduální nemoci při léčbě.

Pracovníci

RNDr. Petra Manďáková, Ph.D. 2 2443 5658
MUDr. Vít Campr 2 2443 5619
Mgr. Eliška Stránská 2 2443 5644
Hana Kortánková 2 2443 5644
 

Přístrojové vybavení

Laboratoř průtokové cytometrie ÚPMM je vybavena průtokovým cytometrem FACS CANTO II s možností 8–barevné analýzy. Pro zpracování dat se využívá software DIVA 5.0, Summit 4.2 a WinMDI 2.8.

Prostory

Laboratoř se nachází v prostorách Ústavu patologie a molekulární medicíny v 2. nadzemním podlaží pavilonu A dospělé části FN Motol.

Vyšetřovaný materiál

 • Bioptický vzorek tkáně v nativním stavu
 • Aspirát kostní dřeně v protisrážlivém činidle (EDTA)
 • Periferní krev v protisrážlivém činidle (EDTA)
 • Lze vyšetřovat i mozkomíšní mok, výpotky, punktáty (bez antikoagulantu)
   

Materiál, spolu s průvodním listem, je třeba neprodleně po odběru dopravit v uzavřených nádobách označených jménem pacienta, rodným číslem a místem odběru do Laboratoře průtokové cytometrie ÚPMM. Optimální transportní teplota je 18–22 °C (pokojová teplota).

 • Příjem materiálu:
  pondělí – čtvrtek: 7.00–14.00
  pátek: 7.00–12.00
  pokud není předem dohodnuto jinak
   

Prováděná vyšetření

 • Indikace
  NHL z B lymfocytů, T lymfocytů a NK buněk, lymfocytózy, uzlinové syndromy
   
 • Záchyt onemocnění:
  Materiál

  Bioptický vzorek tkáně: nativní tkáň neprodleně po odběru je třeba doručit na příjem materiálu ÚPMM, dělení vzorku pro specializovaná vyšetření zajistí patolog
  Aspirát kostní dřeně: 0,5 – 1 ml EDTA
  Periferní krev: 2 ml EDTA
  Mozkomíšní mok, výpotky, punktáty: min. 2 ml bez antikoagulantu
  pokud není předem dohodnuto jinak
   
  Vyšetření

  Screeningový panel NHL: CD2, CD3, CD4, CD5, CD8, CD14, CD19, CD45, CD56, kappa, lambda, izotypová kontrola
  Sekundární panely podle zjištěného/předpokládaného typu NHL: CD7, CD10, CD11c, CD20, CD23, CD25, CD26, CD30, CD38, CD71, CD79α, CD79β, CD138, TCRα&beta, TCRγ&delta, FMC7, ZAP-70, intracelulární průkaz lehkých řetězců kappa a lambda, izotypová kontrola
   

 
Příklad vyšetření pacienta se suspekcí na NHL:

 • primárně vyšetřena lymfatická uzlina: zjištěna patologická populace velkých B lymfocytů s imunofenotypem CD19+ kappa+
 • v rámci stagingu v kostní dřeni: průkaz malobuněčné populace CD19+ kappa+
   

detailnější imunofenotyp není znázorněn

 

 

 • Restaging po léčbě:
  Materiál

  Bioptický vzorek tkáně: nativní tkáň neprodleně po odběru je třeba doručit na příjem materiálu ÚPMM, dělení vzorku pro specializovaná vyšetření zajistí patolog
  Aspirát kostní dřeně: 0,5 – 1 ml EDTA
  Periferní krev: 2 ml EDTA
  Mozkomíšní mok, výpotky, punktáty: min. 2 ml bez antikoagulantu
   
  Vyšetření
  Laboratoř zopakuje komplex záchytových imunofenotypizačních vyšetření k detekci minimální reziduální nemoci.
   

Z publikační činnosti laboratoře průtokové cytometrie

Publikace v impaktovaných časopisech:

 • Manďáková P., Červinková M., Virtová M., Šíma P.: NK cytotoxic activity and relative distribution of NK cells in 3-acetylpyridine influenced mice. Folia Microbiol. 2001, 46: 173–174. (IF 0,857)
 • Manďáková P., Virtová M., Šíma P., Beranová M., Slípka J.: Congenitally determined neurodegeneration „Lurcher“ induces morphofunctional changes of thymus. Folia Microbiol. 2003, 48: 394–398. (IF 0,857)
 • Manďáková P., Šinkora J., Šíma P., Vožeh F.: Reduced primary T lymphopoiesis in 3-month-old Lurcher mice: Sign of premature ageing of thymus? NeuroImmunomodulation. 2005, 12: 348–356. (IF 1,900).

Publikace v ne-impaktovaných časopisech:

 • Vožeh F., Beranová M., Šíma P., Manďáková P., Štenglová V., Virtová M.: Neuro-endokrino-imunitní konsekvence neurodegenerace u animálního modelu. Plzeň. Lék. Sborn. 2002, 69: 33–39.
 • Manďáková P., Campr V., Kodet R.: Korelace výsledků průtokové cytometrie a morfologických nálezů v diagnostice maligních lymfomů z B buněk. Časopis lékařů českých. 2003, 142: 651 – 655.
 • Kodet R., Mrhalová M. Krsková L., Manďáková P., Kalinová M.: Život patologa mezi molekulami – výstroj a výzbroj pro přežití. Klinická onkologie. 2004, 17: 3–8.
 • Manďáková P., Šinkora J., Šíma P., Vožeh F.: Immunological consequences of neurodegeneration in Lurcher mutant mice. Homeostasis. 2005, 43: 199–201.
 • Manďáková P., Kortánková H., Machovcová A., Campr V.: Imunofenotypizace kožních T lymfomů. Česko-slovenská dermatologie. 2006, 2 : 82–87.

Abstrakta v časopisech:

 • Manďáková P., Campr V., Kodet R.: První zkušenosti s průtokovou cytometrií v diagnostice maligních lymfomů řady B. Biomedical Papers. 2001, 145(1): 40.
 • Manďáková P., Masarovičová P., Machovcová A., Campr V.: Imunofenotypizace kožních T lymfomů – možnosti využití průtokové cytometrie. Interná medicína. 2004, S4, 4: 48S–49S.
 • Machovcová A., Kubáčková K., Campr V., Soukup J., Manďáková P., Krsková L.: The first experience with bexarotene in treatment of cutaneous T-cell lymphoma in the Czech Republic JEADV, 2004, Suppl. 2, 18: 146.
 • Manďáková P., Campr V., Kortánková H., Machovcová A.: Cutaneous T-cell lymphoma, flow cytometric immunophenotyping and assessment of cytokine production. Virchows Archiv. 2005, 447(2): 264–264 (IF 2,227).
Poslední aktualizace: 6. 2. 2019 / Administrátor