Zavedení nové diagnostické metody: vysoko-rozlišovací jícnová manometrie

Vysoko-rozlišovací jícnová manometrie (HRM) je vyšetření zaměřené na detailní rozbor motilitní funkce jícnu. K diagnostice a sledování poruch peristaltické aktivity jícnu je používána ve špičkových světových centrech dětské i dospělé gastroenterologie. Díky HRM lze identifikovat i jinak nerozpoznatelné poruchy motility jícnu. MUDr. Tereza Lerchová, Ph.D., si osvojila techniku HRM během stáže v Amsterdamu a nyní je dostupná pacientům Pediatrické kliniky 2. LF UK a FN Motol.