Vynikající publikační výsledky Pediatrické kliniky oceněny odbornými společnostmi

Pracovníci Pediatrické kliniky publikovali v roce 2021 86 publikací v časopisech s faktorem impaktu. Toto vysoké číslo je o to cennější, že primární zaměření pracoviště je klinické, ve většině případů jde tedy o výsledky klinického výzkumu. Kvalita přitom nezaostávala za kvalitou: MUDr. Vít Neuman obdržel v roce 2021 ceny České pediatrické a České diabetologické společnosti za nejlepší publikace roku, podobně MUDr. Lukáš Plachý si odnesl cenu za nejlepší práci v oblasti endokrinologie České endokrinologické společnosti.