Unikátní softwarové řešení sběru a analýzy katetrizačních dat a managementu katetrizačních výkonů – KatAp

Dětské kardiocentrum 2. LF UK a FN Motol provádí okolo 400 katetrizačních výkonů ročně pomocí nejmodernějších katetrizačních metod. Katetrizační tým kliniky svou precizní zdravotnickou péči doplnil o komplexní řešení administrativních a provozních činností nutných k efektivnímu chodu katetrizační laboratoře.

Zadávání katetrizačních hodnot a automatické výpočty v aplikaci KatAp

V letech 2016–2019 bylo postupně vyvíjeno technické a softwarové řešení pro sběr a analýzu katetrizačních dat a také komplexního managementu katetrizačních výkonů. Unikátnost systému pojmenovaného KatAp (viz připojené video) tkví v jeho operativním vývoji přesně dle potřeb pracoviště, na kterém se podílel celý katetrizační tým.

 

Systém KatAp automatizovaně sbírá hemodynamické údaje během katetrizace, které přímo zpracovává. Intervenční kardiolog má k dispozici on-line přehled o naměřených hemodynamických hodnotách a výpočtech za pomoci velké zobrazovací jednotky umístěné přímo na katetrizačním sále. KatAp poskytuje kardiologovi přehledně ucelená data nutná k vytvoření katetrizačního protokolu.

Součástí systému KatAp je modul pro správu a evidenci použitého zdravotnického materiálu. Kompletní evidence materiálu je prováděna pomocí čárových a QR kódů, které poskytují dostatečné identifikační údaje. Systém umožňuje správu objednávek, kontrolu expirace materiálu, výkaz VZP kódů i orientační součet finanční náročnosti katetrizačního výkonu.

KatAp obsahuje databázi katetrizačních dat od roku 1991, a to díky počítačovému zpracování historických katetrizačních záznamů. Samozřejmostí je také oboustranná komunikace s klinickým informačním systémem Dětského kardiocentra.

Katetrizační systém KatAp významně zvyšuje efektivitu práce celého katetrizačního týmu, jehož administrativní zatížení bylo výrazně zredukováno.

Autorem aplikace je Ing. Miroslav Ložek: @email.