Referenční auxologická data předčasně narozených dětí ČR a software Nerost, hlavní autorkou doc. Krásničanová

V roce 2020 byla publikována první česká referenční auxologická data dívek a chlapců od 0 do 2 let korigovaného věku (od 40. do 144. gestačního týdne) narozených v gestačním věku 22 až 37 týdnů.

Referenční percentilové hodnoty (vytvořené z dat 846 dívek a 935 chlapců, celkem 5 676 vyšetření) se v témže roce staly součástí veřejně dostupného softwaru Nerost pro rutinní hodnocení základních auxologických parametrů předčasně narozených dětí ČR. Podrobnosti zde. Hlavní autorkou je doc. RNDr. Hana Krásničanová, CSc., a spoluautory J. Helmich, M. Hladíková, H. Ptáčková, M. Chvílová Weberová, J. Smíšek a D. Marková. 

Výsledky byly publikovány v monografii Daniela Marková, Magdalena Chvílová Weberová a kol.: Předčasně narozené dítě. Následná péče – kdy začíná a kdy končí?, Grada 2020.