První přeshraniční transport bijícího dárcovského srdce pro dětského příjemce v ČR

Pětiletá dívka s terminálním srdečním selháním vyžadujícím dlouhodobou mechanickou podporu oběhu pomocí systému HeartMate3 (obr. 1) byla umístěna na urgentní čekací listinu k transplantaci srdce.

Obr. 1: Implantovaná dlouhodobá mechanická srdeční podpora HeartMate3

Systém dlouhodobé mechanické srdeční podpory HeartMate3

Vhodný dárce se našel po čtyřech měsících ve slovenském Martině. S ohledem na transportní čas přesahující dobu bezpečné maximálně čtyřhodinové studené ischemie dárcovského srdce byl jedinou možností transport perfundovaného okysličeného bijícího srdce pomocí systému Transmedics (obr. 2) ve spolupráci s pražským IKEM.

Obr. 2: Transportní konzole pro převoz bijícího dárcovského srdce Transmedics

Transportní konzole pro převoz bijícího dárcovského srdce Transmedics

Dívka byla úspěšně transplantována a je nyní ve velmi dobrém stavu v domácí péči. Jednalo se o první přeshraniční převoz bijícího dárcovského srdce v ČR a o první transplantaci takto transportovaného srdce dítěti.

Video: Příjezd bijícího dárcovského srdce na operační sál Dětského kardiocentra

Tato technika odstraňuje limitace dané transportním časem, otvírá možnost příjmu dárcovských srdcí pro dětské příjemce prakticky z celé Evropy a je příkladem rychlého pokroku v léčbě srdečního selhání.