Prof. Bronský předsedou Komise pro výživu ESPGHAN

V roce 2021 byl prof. Jiří Bronský zvolen předsedou Komise pro výživu Evropské společnosti pro dětskou gastroenterologii, hepatologii a výživu (ESPGHAN). Jedná se o pracovní skupinu v rámci odborné společnosti, jejímž cílem je průběžná evaluace vědeckých důkazů v oblasti kojenecké a dětské výživy a publikování stanovisek a doporučených postupů k jednotlivým oblastem zájmu, jako je například problematika zavádění příkrmů, role mikronutrientů v dětské výživě, parenterální výživa či výživa předčasně narozených dětí. Předsednictví komise je prestižní pozicí v rámci oboru na evropské úrovni a je voleno na 3 roky. Prof. Bronský je prvním zástupcem nejen ČR, ale celého východoevropského regionu, který na tuto pozici dosáhl.