Plně uzavřený okruh pro léčbu diabetu 1. typu: světově prioritní projekt vytvoření „umělé slinivky“

Ideálním cílem pro léčbu diabetu 1. typu je trvalé dosažení normálních glykémií bez zásahu pacienta. Toto kritérium splňuje systém uzavřeného okruhu, originální mobilní aplikace, která vyhodnocuje data z glykemického senzoru a na základě dynamiky glykémií upravuje dávky inzulinu vydávaného inzulinovou pumpou. Efektivitu a bezpečnost originálního systému Pancreas4ALL jsme v roce 2021 prokázali pomocí prospektivní RCT, která testovala zcela uzavřenou smyčku jako první celosvětově. Projekt byl podpořen grantem TA ČR.