Miniivazivní chirurgické přístupy zlepšují dlouhodobé výsledky operací vrozených srdečních vad

MUDr. Rudolf Poruban, Ph.D.

Miniinvazivní přístupy při kardiochirurgických výkonech v dětském věku, ke kterým patří ministernotomie (Obr. 1, Video 1) a minithorakotomie (Obr. 2), zmenšují peroperační trauma hrudníku. Výhodou je nejen menší dlouhodobé riziko deformací hrudníku a poruchy mechaniky dýchání, ale také zásadně lepší kosmetický výsledek, menší akutní bolestivost a kratší doba hojení. V chirurgické léčbě vrozených srdečních vad tyto techniky používáme na Dětském kardiocentru úspěšně od roku 2015 a postupně rozšiřujeme jejich indikace z operací defektů síňového septa na další výkony, jako jsou operace defektu komorového septa a Fallotovy tetralogie (Obr. 3).

Obr. 1: Kosmetický výsledek ministernotomie

Video 1
Obr. 2

 

Obr. 3

U defektu síňového septa vedly miniinvazivní přístupy v porovnání s kompletní sternotomií ke zkrácení délky mimotělního oběhu, svorky na aortě i délky hospitalizace. Komplikace byly minimální (Tab. 1).

Tab. 1

Mininvazivní chirurgické přístupy jsou vynikající alternativou s minimálními komplikacemi a výborným kosmetickým efektem. V současné době operujeme všechny izolované síňové defekty miniinvazivní metodou. V roce 2021 jsme rozšířili spektrum výkonů i o komplikovanější vrozené srdeční vady.