Lékaři Pediatrické kliniky vypracovali doporučený postup pro léčbu syndromu multisystémové zánětlivé odpovědi spojené s infekcí SARS-CoV-2 (PIMS-TS)

Pediatrický syndrom multisystémové zánětlivé odpovědi spojené s infekcí SARS-CoV-2 (PIMS-TS) je život ohrožující stav, který postihuje za 2–6 týdnů po infekci koronavirem přibližně jedno z tisíce dětí. Lékaři Pediatrické kliniky vypracovali doporučený postup pro léčbu PIMS-TS, který používá celá Česká republika, a zahájili osvětovou kampaň zaměřenou na laickou i odbornou veřejnost s cílem včasného rozpoznání této nové nemoci. I díky tomu zatím podle dostupných informací v ČR žádné dítě na PIMS-TS nezemřelo.  

https://www.pediatrics.cz/content/uploads/2021/01/syndrom-multisystemove-zanetlive-odpovedi-asociovany-s-covid-19-u-deti_12_1_2021.pdf