Klinice bylo přiděleno pořadatelství Pracovních dnů ČNCHS na rok 2028 (poprvé v historii kliniky)

Výroční kongres České neurochirurgické společnosti je každoročním setkáním neurochirurgů (a příbuzných odborníků), kde pracoviště prezentují své výsledky. U příležitosti 50. výročí založení neurochirurgie ve FN Motol bylo pořadatelství tohoto setkání svěřeno Neurochirurgické klinice dětí a dospělých, v dosavadní historii klinika tuto čest zatím neměla.