Dr. P. Čermáková vede skupinu Epidemiologie a věda při Národním akčním plánu pro Alzheimerovu nemoc

Dr. P. Čermáková se v roce 2018 stala vedoucí skupiny Epidemiologie a výzkum pro Národní akční plán pro Alzheimerovu nemoc (www.mzcr.cz/Odbornik/obsah/narodni-akcni-plan-pro-alzheimerovu-nemoc_4000_3.html) při ministerstvu zdravotnictví. Je autorkou 4. strategického cíle (Věda a výzkum) tohoto dokumentu.