Doc. P. Čermáková koordinovala českou adaptaci doporučených postupů na snížení rizika demence

Doc. P. Čermáková koordinovala českou adaptaci mezinárodních doporučených postupů na snížení rizika poklesu kognitivních schopností a rozvoje demence. Postupy vznikly ve spolupráci se Světovou zdravotnickou organizací, Ministerstvem zdravotnictví a Národním ústavem duševního zdraví.