Doc. D. Göpfertová vytvořila e-learningový kurz Základy obecné epidemiologie

Doc. D. Göpfertová vytvořila interaktivní e-learningový kurz Základy obecné epidemiologie s přehledným výkladem základních metodologických principů v epidemiologickém výzkumu. Součástí jsou modelové příklady a autotesty. Rozsah 20 výukových hodin, vhodné k distanční výuce a pro základní studium postgraduálních studentů v oboru preventivní medicína.