3D anatomický atlas Anatomyka – obsahuje nervový systém a nové překlady

Tvorbou knih naše aktivity neskončily a již od roku 2015 jsme zahájili taktéž vývoj mobilních a desktopových aplikací. Memorix Anatomy QUIZMemorix Histology QUIZ jsou mobilní aplikace na procvičování anatomie a histologie. Pomocí tisíců otázek dokonale prověří znalosti začínajících mediků, ale i zkušených lékařů. Vzhledem k velkým nákladům jsme však nebyli schopní v posledních letech aplikace přeložit do jiných jazyků, než je čeština a angličtina, nebo vylepšovat jejich funkce. Veškeré síly jsme vložili do aplikace Anatomyka, kterou vyvíjí slovenská firma WooDoo Art s.r.o., ale odborný obsah zabezpečují členové Memorix týmu z Ústavu anatomie 2. LF UK Radovan Hudák, David Kachlík a lektor Michal Veselý. Anatomyka představuje graficky a obsahově jeden z nejpropracovanějších 3D anatomických atlasů na světě. V letech 2018–2020 bylo vytvořeno 10 kapitol (Obecná anatomie, Kostra, Klouby, Svaly, Trávicí systém, Dýchací systém, Močový systém, Mužský pohlavní systém, Tepny a Žíly) na platformách Android a iOS. Rok 2021 jsme zasvětili tvorbě Periferního nervového systému a Centrálního nervového systému, ale zároveň i vylepšení již vytvořených kapitol a jejich funkcí. Od roku 2019 jsme aplikaci přeložili z českého a anglického originálu do polského, slovenského, italského a španělského jazyka. Aplikaci si do svých mobilních zařízení stáhlo více než 100 tisíc uživatelů z celého světa a od roku 2020 ji už používají při výuce i některé fakulty v Česku a na Slovensku. Ačkoliv je náš tým a rozpočet velmi omezený, snažíme se obsahově i funkčně konkurovat světovým aplikacím Visible Body od Googlu a Complete Anatomy od Elsevier. Více informací na webu www.anatomyka.com.