Informace pro studenty posledních ročníků

Důležité upozornění

Poslední splněnou studijní povinností musí být vždy poslední státní zkouška.

Není přípustné, aby zápočet z Praktického lékařství nebo z volitelného předmětu následoval po poslední státní zkoušce.

Termíny promocí

Informace k promocím

Důležité upozornění: pro všechny absolventy i jejich pozvané hosty platí, že musí být na místě (v Karolinu i v Profesním domě) minimálně 30 minut před začátkem promoce (např. při promoci v 9.00 je nutné být na místě již v 8.30).

Absolvent se v této době podepíše do matriky a bude seznámen s průběhem promoce, pozvaní hosté se mezitím usadí v aule Karolina či Profesního domu.

Celkový počet absolventy pozvaných hostů na promoci je neomezený.

Výňatek z Vnitřního řádu ceremoniálu promoce:

  • Před vstupem do auly vypněte mobilní telefony.
  • Při promoci nefotografujte ani nefilmujte. Rektorátem UK jsou po celou dobu vaší promoce zajištěni profesionální fotografové, kteří jsou ochotni a schopni splnit všechna vaše přání (www.promoce.cz). Na začátku i v průběhu slavnostní promoce mohou být pořizovány fotografické, filmové a zvukové snímky, popř. videozáznamy. Nebude-li některý z účastníků souhlasit se zpracováním přímého fotografického snímku zaměřeného na jeho osobu, může požádat poskytovatele fotografických služeb, aby záznam nepořizoval, popř. již pořízený záznam zničil. Pokud by se některý z absolventů nechtěl ze stejného nebo podobného důvodu slavnostní promoce zúčastnit, může požádat, aby mu byl doklad o ukončení studia vydán samostatně na Studijním oddělení fakulty.
  • Při promoci nechoďte a nerušte.
  • Protože promoce trvá asi 45–60 minut, nedoporučuje se účast dětí mladších 5 let.

Vhodné oblečení na promoci

Promoce jsou slavnost, která vyžaduje společenský oděv. U pánů se předpokládá oblek, košile, kravata. U dam se předpokládá jakýkoliv společenský oděv, který však není příliš vyzývavý. Společenská obuv je taktéž samozřejmostí. Pro upřesnění citujeme slova prorektora prof. Horyny:

Promoce i imatrikulace jsou slavnostními akty pořádnými akademickou obcí UK, které si vyžadují přiměřené chování i oblečení. Studenti i studentky by měli být upozornění, že charakteru slavnosti odpovídá společenské oblečení: u mužů společenský oblek s kravatou nebo motýlkem a u žen kostýmek nebo společenské šaty (nevhodné jsou ovšem plesové róby). Důležitá je i přiměřená obuv... Oblečení přiměřené charakteru okamžiku je zároveň výrazem vzájemné úcty... I to by mělo být podstatným a zcela zřetelným rysem každé univerzitní slavnosti.

(dopis prof. Horyny)

Důležité podklady pro vyhotovení diplomu

Řádné ukončení studia

Vydáno: 3. 7. 2014 / Poslední aktualizace: 11. 1. 2017 / Odpovědná osoba: Andrea Komarová