Harmonogram zasedání akademického senátu 2. LF UK

Termíny zasedání akademického senátu, předsednictva a komisí v roce 2019
akademický senát
16. ledna od 14.30 Neurologická klinika, uzel D, 2. p.
20. února od 14.30

Neurologická klinika

20. března od 14.30 Interní klinika, uzel D, 4. p.
17. dubna od 14.30 Interní klinika
15. května od 14.30

Interní klinika

12. června od 14.30 Interní klinika
16. října od 14.30 Interní klinika

20. listopadu

od 14.30

Interní klinika

18. prosince od 14.30 Interní klinika
předsednictvo akademického senátu
datum čas místo
19. 3. 2019 12.30  

10. 4. 2019

12.30

Interní klinika

ekonomická komise
datum čas místo
18. 3. 2019 14.30 knihovna Interní kliniky
1. 4. 2019 15.30 pracovna děkana 2. LF
8. 4. 2019 15.30 pracovna děkana 2. LF

7. 10. 2019

14.00

pracovna děkana 2. LF

pedagogická komise
datum čas místo

13. 3. 2019

15.00

seminární místnost na 2. lůžkové stanici Interní kliniky

3. 4. 2019 14.30 knihovna Interní kliniky
6. 5. 2019 14.30 knihovna Interní kliniky
29. 5. 2019 14.30 knihovna Interní kliniky
sociální komise
datum čas místo
14. 3. 2019 14.00

místnost AS 2. LF

legislativní komise
datum čas místo
15. 3. 2019 14.00 seminární místnost na 2. stanici Interní kliniky
25. 3. 2019 15.30 1. stanice Interní kliniky
13. 5. 2019 15.30 ZRUŠENO

28. 5. 2019

15.30

knihovna Interní kliniky

Vydáno: 5. 5. 2014 / Poslední aktualizace: 23. 5. 2019 / Odpovědná osoba: Mgr. Jana Palacká