Harmonogram zasedání akademického senátu 2. LF UK

Termíny zasedání akademického senátu, předsednictva a komisí v roce 2020
akademický senát
15. ledna od 14.30 Knihovna Interní kliniky, uzel D, 4. p.
19. února od 14.30

Knihovna Interní kliniky, uzel D, 4. p.

18. března od 14.30 Knihovna Interní kliniky, uzel D, 4. p.
15. dubna od 14.30 Knihovna Interní kliniky, uzel D, 4. p.
20. května od 14.30

Knihovna Interní kliniky, uzel D, 4. p.

17. června od 14.30 Knihovna Interní kliniky, uzel D, 4. p.
23. září od 14.30 Knihovna Interní kliniky, uzel D, 4. p.
Vydáno: 5. 5. 2014 / Poslední aktualizace: 16. 1. 2020 / Odpovědná osoba: Mgr. Ing. Ingrid Vargová