Harmonogram zasedání akademického senátu 2. LF UK

Termíny zasedání akademického senátu, předsednictva a komisí v roce 2020
akademický senát
15. ledna od 14.30 Knihovna Interní kliniky, uzel D, 4. p.
19. února od 14.30

Knihovna Interní kliniky, uzel D, 4. p.

18. března od 14.30 Knihovna Interní kliniky, uzel D, 4. p.
15. dubna od 14.30 Knihovna Interní kliniky, uzel D, 4. p.
20. května od 14.30

Knihovna Interní kliniky, uzel D, 4. p.

17. června od 14.30 Knihovna Interní kliniky, uzel D, 4. p.
23. září od 14.30 Knihovna Interní kliniky, uzel D, 4. p.
14. října od 14.30 Malá levá posluchárna,
budova ředitelství FNM, -1. patro
18. listopadu od 14.30 Knihovna Interní kliniky, uzel D, 4. p.
16. prosince od 14.30 Malá levá posluchárna,
budova ředitelství FNM, -1. patro
20. ledna 2021 od 14.30 Malá levá posluchárna,
budova ředitelství FNM, -1. patro
17. února 2021 od 14.30 Malá levá posluchárna,
budova ředitelství FNM, -1. patro
Vydáno: 5. 5. 2014 / Poslední aktualizace: 16. 1. 2020 / Odpovědná osoba: Mgr. Ing. Ingrid Vargová