Významné publikace fakulty

Sekce obsahuje výběr z impaktovaných publikací fakulty od roku 2006 do současnosti. Výběr provádí redakční rada fakultního webu pod vedením proděkana pro vědu a výzkum prof. Jana Trky na základě několika kritérií, zejména IF a podílu autorů z 2. LF UK. Prostřednictvím Publikačního okénka chceme upozornit akademickou obec na významnější publikace, které vyšly u nás na fakultě, a blíže představit vědecké úspěchy jednotlivých pracovišť.

doc.MUDr. Jan Laczó, Ph.D.

The effect of TOMM40 on spatial navigation in amnestic mild cognitive impairment. Neurobiology of Aging. IF: 5.013

MUDr. Adam Klocperk

Low marginal zone-like B lymphocytes and natural antibodies characterize skewed B-lymphocyte subpopulations in del22q11 DiGeorge patients. Clinical Immunology. IF: 3.672

MUDr. Michaela Kotrová

The predictive strength of next-generation sequencing MRD detection for relapse compared with current methods in childhood ALL. Blood. IF: 10.45

MUDr. Štěpán Čapek

Perineural spread of pelvic malignancies to the lumbosacral plexus and beyond: clinical and imaging patterns. Neurosurgical Focus. IF: 2.11

Mgr. Jana Paděrová

Molecular genetic analysis in 14 czech kabuki syndrome patients is confirming the utility of phenotypic scoring. Clinical Genetics. IF: 3.931

prof. MUDr. Milan Macek Jr., DrSc.

Cost-of-illness analysis and regression modeling in cystic fibrosis: a retrospective prevalence-based study. European Journal of Health Economics. IF:1.77

MUDr. Barbora Urbanová

Neurosonological examination: a non-invasive approach for the detection of cerebrovascular impairment in AD. Frontiers in Behavioral Neuroscience. IF: 4.758

MUDr. Jan Havlín, Ph.D.

A ‘Lingering Mystery’ of Postdialysis Serum Bicarbonate Concentration. American Journal of Kidney Diseases. IF: 5.756

Current views on cell metabolism in SDHx-related pheochromocytoma and paraganglioma.Endocrine-Related Cancer. IF: 4.907

MUDr. Ondřej Materna

Right ventricular resynchronization in a child with hypoplastic left heart syndrome. Heart Rhythm. IF: 4.918

Stránky