Lékařská genetika v kostce.

Tým překladatelů ve složení MUDr. Goetz, RNDr. Kočárek, RNDr. Mareš a MUDr. Vilímová přeložil učebnici „Medical Genetics at a Glance“ s českým názvem „Základy lékařské genetiky“, která je určena studentům lékařských a přírodovědeckých fakult, žákům středních škol pro přípravu k přijímacím zkouškám a v neposlední řadě lékařům i nelékařům pracujícím v medicínských laboratořích.

Lékařská genetika je obor rozsáhlý, svými principy i dopady zasahuje do všech oblastí medicíny. Pro sledování rychlého rozmachu oboru a porozumění medicínské literatuře, která je bez genetických statí téměř nepublikovatelná, je třeba zvládnout základ oboru včetně specifické terminologie. A to je často kámen úrazu, neboť zahraniční i naše učebnice sice imponují, ale zároveň i mírně odrazují čtenáře svým rozsahem, svou objemností. I jedna z nejlepších světových učebnic lékařské genetiky, kterou jsme přeložili v roce 2004 (Thompson a Thompson Klinická genetika. Triton Praha 2004) představuje publikaci o 425 stranách.
 
Proto se tým překladatelů ve složení MUDr. Goetz, RNDr. Kočárek, RNDr. Mareš a MUDr. Vilímová rozhodl přeložit vynikající, koncisně napsanou a pedagogicky jedinečnou učebnici z anglického originálu Medical Genetics at a Glance od Doriana Pritchrda a Bruce Korfa. Kniha je určena zejména studentům medicíny, jimž poskytuje dobrý základ k přípravě, ale zejména při opakování látky na zkoušku z lékařské biologie, popř. klinické genetiky. Ocení jí i studenti přírodovědeckých fakult a také žáci středních škol, kteří se připravují k přijímacím zkouškám na vysoké školy lékařského nebo přírodovědného zaměření. V neposlední řadě je publikace určena lékařům i nelékařům pracujícím v medicínských laboratořích jako cenný předatestační studijní materiál. V rámci celoživotního vzdělávání jí uvítají všichni, kteří si chtějí doplnit nebo rozšířit znalosti genetiky a molekulární biologie.
 
Učebnice má poměrně široký záběr – od vývojové biologie a cytologie přes cytogenetiku, obecnou a molekulární genetiku až ke konkrétním aplikacím genetiky v klinické praxi. Text se snaží pokrýt všechny aspekty moderního genetického poznání, nezabíhá však do méně podstatných detailů. Nesporným kladem knihy je obrazový doprovod. Přehledné obrázky, tabulky a schémata vhodně doplňují každou kapitolu a vytvářejí s textem didakticky jedinečný celek. Je třeba také vyzdvihnout, že poměrně důkladná prezentace problémů zřetelně odráží jejich důležitost v myšlení moderní medicíny.
 
Překladatelé jsou přesvědčeni, že přinášejí široké studentské, lékařské i biologické obci učebnici, která svou komplexností a zároveň stručností nemá ani v zahraniční literatuře obdoby.
 
prof. MUDr. Petr Goetz, CSc.

Vytvořeno: 3. 5. 2007 / Upraveno: 14. 3. 2018 / Administrátor 2. LF UK