Významné publikace fakulty

Sekce obsahuje výběr z impaktovaných publikací fakulty od roku 2006 do současnosti. Výběr provádí redakční rada fakultního webu na základě několika kritérií, zejména IF a podílu autorů z 2. LF UK. Prostřednictvím Publikačního okénka chceme upozornit akademickou obec na významnější publikace, které vyšly u nás na fakultě, a blíže představit vědecké úspěchy jednotlivých pracovišť.

Doporučené postupy Evropské urologické společnosti (EAU) pro léčbu karcinomu močového měchýře neinvadujícího svalovinu (Ta, T1 a karcinom in situ) – aktualizace pro rok 2021

Post date: 27. 10. 2021

Babjuk, Marek;Burger, M.;Čapoun, Otakar;Cohen, D.;Compérat, E.M.;Dominguez Escrig, J.L.;Gontero, P.;Liedberg, F.;Masson-Lecomte, A.;Mostafid, A.H.;Palou, J.;van Rhijn, B.W.G.;Rouprêt, M.;Shariat, S.F.;Seisen, T.;Soukup, Viktor;Sylvester, R.J. European Urology. 2021 Sep 9; IF: 20.096

Epidemiologie MRSA v České republice

Post date: 19. 2. 2021

Tkadlec J., V. Capek, M. Brajerova, E. Smelikova, O. Melter, T. Bergerova, S. Polivkova, M. Balejova, M. Hanslianova, D. Fackova, K. Neradova, R. Tejkalova, I. Vagnerova, N. Bartonikova, E. Chmelarova, P. Drevinek, M. Krutova. Journal of Antimicrobial Chemotherapy. 2021 Jan 1;76(1):55-64. doi: 10.1093/jac/dkaa404. IF: 5.44

Diagnostická imunofenotypizace těžkých primárních imunodeficitů u novorozenců a dětí – standardizovaný Euroflow přístup

Post date: 17. 4. 2020

Kalina T, Bakardjieva M, Blom M, Perez-Andres M, Barendregt B, Kanderová V, Bonroy C, Philippé J6, Blanco E, Pico-Knijnenburg I, Paping JHMP, Wolska-Kuśnierz B, Pac M, Tkazcyk J, Haerynck F, Akar HH, Formánková R, Freiberger T, Svatoň M, Šedivá A, Arriba-Méndez S, Orfao A, van Dongen JJM, van der Burg M. Frontiers in Immunology. 2020 Mar 19. IF: 4.716