Významné publikace

Publikační okénko obsahuje výběr z impaktovaných publikací fakulty od roku 2006 do současnosti. Chceme tak upozornit akademickou obec na významnější publikace, které vyšly u nás na fakultě, a blíže představit vědecké úspěchy jednotlivých pracovišť. Publikace vybíráme na základě několika kritérií, zejména IF a podílu autorů z 2. LF UK.

Impact of the COVID-19 pandemic on long-term trends in the prevalence of diabetic ketoacidosis at diagnosis of paediatric type 1 diabetes: an international multicentre study based on data from 13 national diabetes registries

21. 10. 2022

Niels H Birkebaek*, Clemens Kamrath*, Julia M Grimsmann, Karin Aakesson, Valentino Cherubini, Klemen Dovc, Carine de Beaufort, Guy T Alonso, John W Gregory, Mary White, Torild Skrivarhaug, Zdenek Sumnik, Craig Jefferies, Thomas Hörtenhuber, Aveni Haynes, Martin De Bock, Jannet Svensson, Justin T Warner, Osman Gani, Rosaria Gesuita, Riccardo Schiaffini, Ragnar Hanas, Arleta Rewers, Alexander J Eckert, Reinhard W Holl, Ondrej Cinek. The Lancet Diabetes & Endocrinology. Epub 2022, October 3. doi: doi.org/10.1016/S2213-8587(22)00246-7. IF: 44.867

Plicní a kožní vaskulitida s časným nástupem zapřičiněná konstitutivně aktivní Src kinázou HCK

7. 3. 2022

Kanderová, Veronika; Svobodová, Tamara; Borna, Simon; Fejtková, Martina; Martinů, Vendula; Paděrová, Jana; Svatoň, Michael; Kralova, Jarmila; Froňková, Eva; Klocperk, Adam; Průhová, Štěpánka; Lee-Kirsch, Min Ae; Hornofová, Ludmila; Koblížek, Miroslav; Novak, Petr; Zimmermannová, Olga; Paračková, Zuzana; Šedivá, Anna; Kalina, Tomáš; Janda, Ales; Kayserova, Jana; Dvořáková, Marcela; Macek, Milan; Pohunek, Petr; Sedláček, Petr; Poh, Ashleigh; Ernst, Matthias; Brdicka, Tomas; Hrušák, Ondřej; Lebl, Jan. Journal of Allergy and Clinical Immunology. 2021 September 15. doi:10.1016/j.jaci.2021.07.046. IF: 10,793.

Kolonizace českých cestovatelů a cizinců žijících v České republice kolistin-rezistentními kmeny Enterobacteriaceae a celogenomová charakterizace izolátů E. coli nesoucích geny mcr-1 na plazmidu nebo chromozomu: Průřezová studie

11. 1. 2022

M. Krutova, A. Kalova, E. Nycova, T. Gelbicova, R. Karpiskova, E. SmelikovaO. NycP. DrevinekJ. Tkadlec. Travel Medicine and Infectious Disease. Jan-Feb 2021;39:101914. doi: 10.1016/j.tmaid.2020.101914. Epub 2020 Nov 13. IF: 6.211