Články

Opatření děkana č. 11/2022

26. 5. 2022

Dočasné technickoorganizační opatření požární ochrany v Objektu teoretických ústavů 2. LF UK, Plzeňská 311, Praha 5

Platnost: 25. 5. 2022
Účinnost: od 25. 5. 2022 do 30. 8. 2022
Gestor: Oddělení investiční výstavby