Články

Opatření děkana č. 10/2022

18. 5. 2022

Ustavení Komise pro posouzení pořízení hmotného a nehmotného investičního majetku a stanovení postupu při jeho pořizování a provozování pro vědecko-výzkumnou a pedagogickou činnost na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy

Platnost: 18. 5. 2022
Účinnost: od 18. 5. 2022
Gestor: Ekonomické oddělení