Základní informace k pracovní povinnosti studentů dle usnesení vlády č. 1023 z 12. 10. 2020

Plné znění dokumentu Ministerstva zdravotnictví ČR ze 14. října 2020 upřesňující, koho a za jakých podmínek se pracovní povinnost k zajištění poskytování zdravotních služeb týká.

Dokument ke stažení (pdf; 480 kB)

Ilustrační foto: archiv 2. LF UK

Vydáno: 16. 10. 2020 / Poslední aktualizace: 16. 10. 2020 / Odpovědná osoba: Mgr. Ing. Tereza Kůstková