Výuková videa z kardiologie jsou na YouTube

Kardiologická klinika 2. LF UK a FN Motol je dalším pracovištěm s vlastním YouTube kanálem, jehož prostřednictvím sdílí videa určená studentům.  Jednotlivá témata přibližují vedle přednosty prof. MUDr. Josefa Veselky, CSc., i doc. MUDr. Lucie Riedlbauchová, Ph.D., MUDr. Václav Durdil, MUDr. David Tesař, CSc., nebo MUDr. David Alan.

Výuková videa jsou přístupná i ze stránek kliniky zde.

Vydáno: 16. 4. 2020 / Poslední aktualizace: 16. 4. 2020 / Odpovědná osoba: Mgr. Ing. Tereza Kůstková