Volba kandidáta na funkci děkana

Aktualizováno. Návrhové kolo skončilo v pátek 20. října 2017. Volební výbor otevřel urnu, sečetl hlasy a kontaktoval všechny navržené. Ti měli do 3. listopadu 2017 čas na to, aby výboru zaslali souhlas s navržením, volební program a životopis. Zveme všechny na setkání navržených s akademickou obcí, které proběhne ve středu 8. listopadu od 14 hod. ve Velké posluchárně. Dle informací volební komise k 3. 11. 2017 kandidaturu přijal a potřebné doklady dodal jediný navržený kandidát, a to stávající děkan prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc. Volební program, životopis a souhlas s navržením na funkci děkana přinášíme dále.


„Akademický senát 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy dne 7. června 2017 vyhlašuje volby kandidáta na funkci děkana 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy pro funkční období od 1. února 2018 do 31. ledna 2022. Volba se uskuteční na řádném zasedání AS 2. LF UK dne 15. 11. 2017 od 14.30.“

Tímto usnesením byly vyhlášeny volby kandidáta na funkci děkana pro příští období. Zároveň byl zvolen volební výbor, který bude volby připravovat a na nějž je možné se v případě potřeby obrátit. V těchto volbách bude výbor pracovat ve složení: MUDr. Dita Smíšková, Ph.D. (předsedkyně výboru), Václav Heřman a Adam Láznička.

Stručně: Jak budou volby probíhat?

Vše vypukne ráno v pondělí 4. září. Od této doby bude možné až do pátku 20. října pomocí návrhových lístků nominovat kandidáty. Volební urna i návrhové lístky budou v této lhůtě umístěny na sekretariátu děkanátu. Navrhovat má právo každý člen akademické obce 2. lékařské fakulty, tedy jak pedagog, tak student. Stačí jen prokázat identitu, podepsat se do seznamu, vyplnit řádně lístek a vhodit jej do urny.

Volební urna se uzavře 20. října ve 12 hodin. Výbor urnu vybere a všem, jejichž jméno bude uvedeno na platných lístcích, oznámí, že byli navrženi. Navržení pak mají 10 pracovních dní (tedy do 3. listopadu) na zaslání svého souhlasu s navržením, životopisu a volebního programu volebnímu výboru.

Ve středu 8. listopadu pak bude svoláno setkání navržených s akademickou obcí, kde budou mít navržení prostor prezentovat svůj program všem učitelům a studentům fakulty, samozřejmostí bude i diskuse.

A na příštím zasedání senátu, tedy ve středu 15. listopadu od 14.30, pak proběhne samotná volba. Definitivního kandidáta z navržených volí jen akademický senát.

Harmonogram voleb
7. 6. 2017 vyhlášení voleb, ustavení volebního výboru
4. 9. – 20. 10. 2017 podávání návrhů (do 12 hod.)
20. 10. 2017 oslovení navržených
3. 11. 2017 poslední den, kdy musí být doručen souhlas s navržením, CV a program
8. 11. 2017 setkání navržených s akademickou obcí
15. 11. 2017 volba

Za volební výbor: Adam Láznička


prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc. souhlas s nominací
curriculum vitae
volební program
Vydáno: 21. 6. 2017 / Poslední aktualizace: 4. 11. 2017 / Odpovědná osoba: Mgr. Petr Andreas, Ph.D.