Vítězná práce na mezinárodním studentském vědeckém kongresu ISCOMS 2018

Studentka 4. ročníku 2. LF UK Marisa A. Nunes zvítězila se svojí vědeckou prací v sekci Endokrinologie na 25. ročníku jednoho z nejvýznamnějších světových (bio)medicínských studentských kongresů ISCOMS 2018 konaném v Groningenu v Holandsku. Její práce Rychlost poklesu glykémie u pacientů s diabetes mellitus 1. typu v průběhu definované fyzické zátěže ve svých důsledcích může pomoci odpovědět na otázky o správném množství a době podání sacharidů při fyzické zátěži u diabetiků 1. typu v rámci prevence hypoglykémie. Vedoucím práce je as. MUDr. Jan Brož z Interní kliniky 2. LF UK a FN Motol.

Vydáno: 18. 6. 2018 / Odpovědná osoba: Mgr. Ing. Tereza Kůstková