Urgentní potřeba dárců krve!

Vedení FN Motol se jménem všech motolských pracovišť obrací ještě jednou na mediky i kohokoli dalšího, kdo je ochoten pomoct, s urgentní prosbou o darování krve.

Dárci musí splňovat tato kritéria:

  • aktuálně zdráv/áva
  • v domácnosti nesmí být nikdo s nemocemi horních cest dýchacích
  • nesmí být cizinec
  • minimálně poslední 4 týdny pobýval/a pouze v ČR
  • má vyšší hmotnost než 50 kg

Odběrová místa, která dodávají transfúzní přípravky do FN Motol:

VFN https://www.vfn.cz/pacienti/kliniky-ustavy/fakultni-transfuzni-oddeleni/

FN Královské Vinohrady https://www.fnkv.cz/pro-darce.php

Děkujeme vám!

Vydáno: 16. 3. 2020 / Poslední aktualizace: 16. 3. 2020 / Odpovědná osoba: Mgr. Ing. Tereza Kůstková