Státnice se mohou konat prezenčně i distančně

Univerzita Karlova informuje o možnostech konání státních závěrečných zkoušek, jejich částí, obhajob závěrečných prací, státních rigorózních zkoušek, které jsou součástí studia, státních doktorských zkoušek a obhajob disertačních prací (aktuální k 7. 5. 2020).


Na základě zákona č. 188/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro vzdělávání a rozhodování na vysokých školách v roce 2020 a o posuzování doby studia pro účely dalších zákonů a souvisejícího vnitřního předpisu Zvláštní pravidla studia na Univerzitě Karlově lze vykonávat státní závěrečné zkoušky distanční formou. V takovém případě platí dříve uvedené informace, že pro účely zachování veřejnosti je státní závěrečné zkoušky možné konat dvěma způsoby – poskytnutím odkazu na virtuální místnost, kde se státní závěrečná zkouška odehrává, nebo pořízením jejího záznamu.

Metodiku pro distanční průběh státní závěrečné zkoušky najdete zde.

Ve vazbě na usnesení vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020, které umožňuje přítomnost maximálně 15 studentů při výuce, je možné konat státní závěrečnou zkoušku také prezenčním způsobem. Je však nutné, aby fakulta, která se rozhodne konat státní závěrečné zkoušky prezenčním způsobem, umožnila do budovy přístup veřejnosti, nikoliv jen z řad studentů. Osoby, které se státní závěrečné zkoušky chtějí zúčastnit jako veřejnost, při vstupu do budovy fakulty podepíší čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění (stejné jako podepisuje student).

Celý text dopisu si můžete přečíst níže.

Ilustrační foto: Shutterstock

Vydáno: 12. 5. 2020 / Poslední aktualizace: 12. 5. 2020 / Odpovědná osoba: Mgr. Ing. Tereza Kůstková