Sdělení děkana prof. Vladimíra Komárka k výuce od 15. 2. 2021

Vážené kolegyně, kolegové, studentky a studenti,

dovoluji si Vás informovat, že podle informace MŠMT z 12. 2. 2021 nebude mít ukončení nouzového stavu vliv na dosavadní režim na školách a opatření ve školství se od pondělí budou řídit podle zákona o ochraně veřejného zdraví (č. 258/2000 Sb.) § 69 odst. 1 bod b.

V souladu s doporučením prorektorky Univerzity Karlovy prof. Králíčkové bude výuka na 2. LF UK od pondělí 15. 2. 2021 pokračovat ve stejném režimu jako doposud. V případě jakýchkoliv dalších změn v souvislosti s epidemiologickou situací Vás budeme informovat.

prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc.

Vytvořeno: 12. 2. 2021 / Upraveno: 17. 3. 2021 / Odpovědná osoba: Mgr. Juan Zamora