Prozatímní průvodce pro prváky

prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc., děkan 2. LF UK

Milé studentky a studenti 1. ročníku,

vítám vás na naší fakultě u příležitosti zahájení nového akademického roku, který vzhledem k epidemiologické situaci začíná jinak než obvykle. V souladu s nařízením Hygienické stanice hl. města Prahy a s pokyny rektora Univerzity Karlovy bude výuka probíhat hybridní formou. Přednášky budou pouze distanční (online) a praktika v malých skupinách za přísných hygienických pravidel. Prosím vás o jejich dodržování a ohleduplnost k vlastnímu zdraví i k ostatním.

Věřím, že se vám, přes všechny nesnáze spojené s mimořádnými opatřeními, bude na fakultě líbit. Přeji vám hodně zdraví a také i štěstí u zkoušek.

S pozdravy

Vladimír Komárek


CO v tuto chvíli platí a KDE najdete informace o tom, JAK bude vše probíhat?

  • Základní pravidla pro výuku všech studijních programů na naší fakultě v době platnosti aktuálního nařízení Hygienické stanice hl. města Prahy upravuje metodický pokyn z 29. 9. 2020 Organizace výuky na 2. LF UK v zimním semestru 2020/2021 dostupný po přihlášení zde.
  • Pro koordinaci rozvrhu a pro přehled o výuce jednotlivých předmětů v rámci ročníku jsou využívány ročníkové Google kalendáře.
  • Aktuální informace týkající se koronaviru najdete v informačním rozcestníku, na který vede odkaz i z úvodní strany fakultního webu.
  • Roušky. Připomínáme, že ve všech vnitřních prostorách fakulty, stejně jako uvnitř všech budov v České republice, platí od čtvrtka 10. 9. povinnost nosit roušky.
  • Infolinka ke koronaviru. Pokud se budete potřebovat poradit o svých obtížích v souvislosti s nemocí covid-19, můžete využít fakultní informační linku. V provozu je ve všední dny od 8 do 20 hodin, na dotazy odpovídají lékaři z Kliniky infekčních nemocí 2. LF UK a Nemocnice Na Bulovce a číslo linky najdete po přihlášení zde.
  • Povinnost ohlásit pozitivní test na covid-19. Studenti pozitivně testovaní na covid-19 mají povinnost tuto skutečnost neprodleně oznámit e-mailem nebo telefonicky na studijním oddělení.
  • Průběžně aktualizovaný přehled nejdůležitějších opatření a změn týkajících se studia najdete i na webu Univerzity Karlovy; naleznete zde mj. informace týkající se kolejí a menz.
  • Orientujte se na fakultě. Na fakultním webu můžete navštívit Průvodce prvním ročníkem Všeobecného lékařství. Ne vše, co je zde uvedené, v tuto chvíli s ohledem na aktuální epidemiologickou situaci platí; i tak zde najdete užitečné informace, např. kde najít jednotlivá pracoviště, nebo odkazy na fakultní studentské spolky.
  • Fakultní videotour. Jaké je studium na 2. lékařské? Prostředí naší fakulty trochu jinak přibližuje nové nezávislé studentské video, které vzniklo v rámci série Tour de lékařské fakulty.
  • Nevíte si rady? V případě jakýchkoli dotazů a nejasností kontaktujte garanty jednotlivých předmětů nebo studijní oddělní.

Přehled změn u jednotlivých předmětů vyučovaných v zimním semestru 1. ročníku

Informace od garantů jednotlivých předmětů vyučovaných v 1. ročníku připravil prof. David Kachlík, přednosta Ústavu anatomie 2. LF UK. Jména garantů konkrétních předmětů najdete v SIS a pod záložkou Studijní plány a akreditace na webu fakulty zde (pro jednotlivé studijní programy vždy pod aktuálním studijním plánem 2020/2021).

Anatomie

Magisterské studium: Čerstvé informace jsou vyvěšovány průběžně od 25. 9. v uzavřené studentské facebookové skupině 1. ročníku. Zásadní informace budou vyvěšeny rovněž na webových stránkách ústavu v sekci Novinky a rozesílány e-mailem přes SIS. První přednáška proběhne v pondělí 5. 10. v 8.00 po úvodním uvítání studentů děkanem. Přednášky budou probíhat on-line, v pondělí vždy od 8.00 a ve čtvrtek od 9.45. Záznam pak bude po celý rok přístupný na Youtube kanálu Ústavu anatomie (odkaz je na stránkách ústavu).

Praktická cvičení budou probíhat v malých skupinkách, dvojkruh je vždy rozdělen na malé skupiny po přibližně 10 studentech, jimž bude přidělena samostatná učebna i prostor pro převlékání. Na tuto výuku je třeba vždy přijít v roušce a rukavicích a bude na ní sledována prezence (povolené 2 absence) – viz obecná pravidla docházky. První zkoušení proběhne osobně ve 3. týdnu. Pro případné dotazy pište do uzavřené facebookové skupiny nebo na .

Bakalářské studium fyzioterapie: Praktická cvičení budou probíhat podle rozvrhu v malých skupinkách, ročník je vždy rozdělen na malé skupiny po přibližně 10 studentech, jimž bude přidělena samostatná učebna i prostor pro převlékání. Na tuto výuku je třeba vždy přijít v roušce a rukavicích a bude na n sledována prezence (povolené 2 absence) – viz obecná pravidla docházky. Pro případné dotazy pište na .

Bakalářské studium všeobecná a dětská sestra: Veškerá výuka se bude konat distančně (on-line) v aplikaci Zoom. Studentům bude s předstihem rozeslán e-mailem přes SIS odkaz na výuku v Zoom. Pro případné dotazy pište na .

Biofyzika

Veškeré zásadní informace budou mít studenti na moodle dl2.cuni.cz. Přednášky budou elektronicky. Další výukové texty jsou připraveny na Wikskriptech/Wikilectures, včetně vypracovaných zkouškových otázek. Praktická výuka bude probíhat na střídačku ob týden: Jeden kruh prezenčně, druhý bude mít domácí přípravu, během které bude moci m. j. sledovat dění v praktikách on-line. Kruh bude rozdělen na dvě skupiny po 10 s vlastním vyučujícím. Pro úlohy biofyzikálních praktik jsou připravena instruktážní videa.

V případě nemožné prezenční výuky praktik bude zadán domácí úkol, ve kterém budou studenti úlohy praktik samostatně řešit na předem připravených modelových datových souborech. Tuto možnost budou moci využít v období povolené prezenční výuky i ti studenti, kteří onemocní anebo budou v karanténě anebo se z jiných důvodů nebudou moci dostavit.

Všechny tyto informace studenti obdrží v prvním výukovém týdnu, který bude úvodní, formou videokonference přes Zoom. Informaci o této konferenci zveřejníme včas na nástěnce v SISu, ke které mají studenti přístup.

Histologie a embryologie

Výuka bude probíhat formou distančních přednášek a prezenčních praktických cvičení. Přednášky budeme nahrávat dopředu a zveřejňovat opět na osvědčeném kanálu FFix it! na YouTube. Odkazy na přednášky budeme posílat studentům hromadnými maily a budou také na Moodle. Přednášky budeme zveřejňovat přibližně v době, v níž by měly probíhat podle rozvrhu, ale studenti se na ně mohou podívat kdykoli jindy ve svém volném čase. Nebudeme tedy blokovat časová okna, která jsou v rozvrhu vyhrazena histologickým přednáškám.

Praktika budou probíhat ve dvou mikroskopovacích místnostech, jimiž ústav disponuje (B207 a B210), v časech, které jsou dané rozvrhem. Dvojkruh rozdělíme na 3 díly po 12–13 studentech. Nejprve proběhne praktikum o délce 70 minut pro první skupinku pod vedením učitele a za asistence lektora. Po dezinfekci mikroskopů proběhne totéž pro druhou a třetí skupinku ve dvou místnostech paralelně. Součástí praktik jsou také testy, jež studenti budou psát během nich. Pokud to možné nebude, budou převedeny do distanční podoby na Moodle.

Humanitní základy lékařství

Výuka bude probíhat vždy ve čtvrtek (8.00 až 9.40) prostřednictvím on-line výuky (Ms Teams), jejíž záznam bude společně s dalšími studijními oporami k nalezení na Moodlu u příslušného předmětu. Tyto přednášky (praktika/semináře na tento semestr plánovány nejsou) by měly proběhnout naživo společně se záznamem (Ms Stream), který bude přes hyperlink pro studenty dosažitelný v Moodlu. Alternativně se může stát, že některý z vyučujících dodá pouze tento záznam. Ve čtvrtek 1. 10. oslovíme studenty bezprostředně e-mailem a zašleme jim informace o výuce a první prezentaci. V případě naléhavých dotazů kontaktujte vedoucího ústavu ().

Tělesná výchova

Výuka bude do odvolání probíhat pouze distanční formou. V současné chvíli připravujeme audio/video projekci a informační letáky pro nové 1. ročníky. Prvotní informaci zašleme prostřednictvím studijního oddělení. Vše budeme průběžně doplňovat a informovat studenty. K výuce v anglickém jazyce proběhne informační schůzka 1. 10. 2020 v 15.00 h včetně audio prezentace pro Fresher’s Week.

Ústav ošetřovatelství

Výuka bude vedena v termínech a v časech uvedených v rozvrzích pro české i pro zahraniční studenty. Distanční výuku povedeme přes aplikaci Zoom. Odkazy na výuku v Zoom budeme zasílat studentům, kteří budou mít předmět zapsaný, standardní cestou, tj. e-mailem přes SIS. Po přeregistraci Zoom licence vložíme odkazy na výuku v Zoom také do Google kalendáře, a to na celý semestr. Z on-line výuky vedené v Zoom bude pořizován záznam, jenž následně bude vložen na server medicalmedia.eu a zpropagován do LS MOODLE, v němž bude studentům, kteří mají předmět zapsaný, zpřístupněn po celý semestr.

Výuka jazyků

Výuka jazyků bude probíhat od začátku semestru on-line přes Zoom a Moodle podle rozvrhu v SIS. Přesnější informace dostanou studenti od vyučujících na prvním semináři. Pozvánky na semináře Zoom budou k dispozici ve sdíleném distančním kalendáři 1. ročníku.

Vydáno: 30. 9. 2020 / Poslední aktualizace: 30. 9. 2020 / Odpovědná osoba: Mgr. Ing. Tereza Kůstková