Podklady ke schválení akademickým senátem na zasedání 19. května 2021