Koronavirus: aktuální opatření na fakultě

Ve čtvrtek 3. září jednal krizový štáb 2. LF UK. Opatření související s epidemií koronaviru se stále mění v reakci na aktuální vývoj situace. Co platí na fakultě v tuto chvíli a jaká opatření vedení chystá? Informuje děkan prof. Vladimír Komárek.


Prioritou je nastavit preventivní opatření tak, aby se nakazilo co nejméně studentů a zaměstnanců.

Ve všech vnitřních prostorách fakulty, stejně jako uvnitř všech budov v České republice, platí od čtvrtka 10. 9. povinnost nosit roušky. Podrobnější informace najdete např. zde.

Aktuálně (informace k 10. 9.): Jeden ze zaměstnanců děkanátu 2. LF UK byl pozitivně testován na covid-19. V tuto chvíli vedení fakulty řeší, v jakém režimu bude děkanát fungovat a jaká opatření budou zavedena. Studenti i zaměstnanci fakulty budou vhodným způsobem informováni.

Fakulta zajišťuje nákup teploměrů pro případné preventivní měření teploty při vstupu
do učeben, roušek, FFP2 respirátorů a stojanů s dezinfekcí k učebnám.

Všem studentům a zaměstnancům doporučujeme, aby zůstali doma, pokud na sobě pozorují jakékoli příznaky respiračního infekčního onemocnění, a kontaktovali svého praktického lékaře.

Pro studenty a zaměstnance fakulty, kteří se budou chtít poradit o svých obtížích, jsme obnovili informační linku. Funguje ve všední dny od 8 do 20 hodin, na dotazy odpovídají dr. Milan Trojánek nebo dr. Vyacheslav Grebenyuk. Číslo linky obdrží všichni zaměstnanci a studenti 2. LF UK e-mailem, po přihlášení číslo najdete zde.

V současné době projednáváme s vedením FN Motol možnosti testování zaměstnanců 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy na covid-19 ve fakultní nemocnici v Motole.

Studenti a zaměstnanci pozitivně testovaní na covid-19 mají povinnost tuto skutečnost neprodleně oznámit e-mailem nebo telefonicky na studijním oddělení (studenti), resp. na personálním oddělení (zaměstnanci).

Během výuky v případě kontaktu s pacienty budou studenti používat respirátory FFP2. Podle informací ředitelky Hygienické stanice hlavního města Prahy dr. Zdeňky Jágrové při nošení FFP2 respirátorů a dodržení rozestupů nebude nutné, aby všem studentům byla při kontaktu s covid-pozitivní osobou nařízena karanténa.

Fakulta připravuje postup řešení pro studenty v karanténě ubytované na koleji. Podrobnější informace najdete na stránkách Univerzity Karlovy zde.

Zrušení fakultních akcí, plánovaných pro nejbližší týdny (Vědecká konference, Noc fakulty, podzimní koncert, imatrikulace…) se v tuto chvíli nechystá. Nejnovější doporučení MŠMT nicméně hovoří o omezení počtu osob na výuce či jiné aktivitě pod padesát. Na začátku října, kdy mají akce proběhnout, může být situace opět jiná. Tyto věci tedy bude vedení fakulty rozhodovat dle aktuálního vývoje epidemie a opatření platných v době konání konkrétní akce.

Co se týče výuky, pracuje fakulta v tuto chvíli s variantou, že výuka bude nejspíše probíhat „hybridně“. Lze např. přednášet v učebnách pro menší počty studentů  a zároveň vše přenášet on-line, pokud někteří studenti budou v karanténě.

Každý přednosta určí zástupce pro hybridní výuku, fakulta podpoří další nákup aplikací a vybavení pro on-line výuku. Pouze on-line výuku v plném rozsahu fakulta v tuto chvíli neplánuje. S informacemi týkajícími se výuky a dalších opatření budou všichni přednostové seznámeni na poradě přednostů ve čtvrtek 24. 9. 2020, kde budou diskutovány optimální formy výuky i epidemiologická opatření.

Vydáno: 10. 9. 2020 / Poslední aktualizace: 10. 9. 2020 / Odpovědná osoba: Mgr. Ing. Tereza Kůstková