Jitka Palich Fučíková získala ocenění Pro ženy ve vědě

PharmDr. Jitka Palich Fučíková, Ph.D. (Ústav imunologie 2. LF UK a FN Motol), se zabývá problematikou imunogenní buněčné smrti a její rolí v imunoterapeutické léčbě nádorových onemocnění. Za svůj výzkum získala 4. června prestižní ocenění Pro ženy ve vědě, udělené v rámci 12. ročníku L'Oréal-UNESCO.

Podrobnosti v reportáži v iForu 5. června 2018.

Fotografie: Vladimír Šigut, iFórum

Vydáno: 12. 6. 2018 / Odpovědná osoba: Mgr. Petr Andreas, Ph.D.