Doc. Milan Macek získal medaili Učené společnosti

Medaile významným vědcům, úspěšným pedagogům a talentovaným středoškolským studentům byly uděleny na XXVII. valném shromáždění Učené společnosti 11. května 2021. Aktualizováno: Videozáznam z ceremonie.


Doc. MUDr. Milan Macek, CSc., získal za celoživotní práci Medaili za zásluhy o rozvoj vědy Učené společnosti. Genetik Macek senior je zasloužilým pracovníkem českého biomedicínského výzkumu. Vytvořil školu lékařské genetiky vysoké mezinárodní úrovně, je jedním z těch, jimž se podařilo plynule převádět poznatky základního výzkumu do klinické praxe a podílel se na vzniku dnešního Ústavu biologie a lékařské genetiky 2. LF UK a FN Motol.

Záznam z předávání

 

Podrobnosti o udělení cen naleznete na portálu UK Forum, odborný životopis doc. Macka na webu Pro lékaře a profil a rozhovor na webu Euro (2014).

Vydáno: 18. 5. 2021 / Upraveno: 22. 6. 2021 / Odpovědná osoba: Mgr. Petr Andreas, Ph.D.