Dětský kardiolog prof. Václav Chaloupecký obdržel medaili prof. Václava Libenského

V současnosti zástupce přednosty pro vědu a výzkum (Dětské kardiocentrum 2. LF UK a FN Motol) byl vyznamenán za celoživotní přínos dětské kardiologii. Krátký videorozhovor z virtuálního předávání ceny.


Dětský kardiolog prof. MUDr. Václav Chaloupecký, CSc. (Dětské kardiocentrum 2. LF UK a FN Motol), byl vyznamenán nejvyšším oceněním České kardiologické společnosti – medailí Prof. Václava Libenského, a to za celoživotní přínos dětské kardiologii. Toto ocenění bylo zatím uděleno pouze 24 domácím a zahraničním osobnostem v oboru kardiologie.

Prof. Chaloupecký vystudoval Fakultu dětské lékařství, v Dětském kardiocentru působí od roku 1977, v letech 1989–2015 jako primář kardiologického oddělení, současnosti zástupce přednosty pro vědu a výzkum.

Videorozhovor z udělení medaile během virtuálního sjezdu České kardiologické společnosti v září tohoto roku.

Veřejné předání medaile proběhne při prezenčním sjezdu ČKS v roce 2021.

Vydáno: 5. 10. 2020 / Poslední aktualizace: 5. 10. 2020 / Odpovědná osoba: Mgr. Petr Andreas, Ph.D.