COVID-19 má i u dětí na protinádorové léčbě často mírný až bezpříznakový průběh

Štítky

V prvních týdnech pandemie COVID-19 zorganizovali lékaři z 2. LF UK pod vedením doc. MUDr. Ondřeje Hrušáka, Ph.D., bleskový průzkum mezi klinikami dětské onkologie po celém světě, aby zjistili, jak častá a jak závažná je infekce COVID-19 u onkologicky nemocných dětí.

V médiích se často tvrdí, že těžký průběh hrozí zejména osobám s horším stavem imunity. Pokud by to platilo napříč věkovými kategoriemi, je na místě obava, jak dopadne infekce mezi dětmi, jejichž imunitu poškodila protinádorová léčba. Obava může být o to větší, že v odborné literatuře byl dosud zveřejněn jen jeden případ dítěte s leukémií, léčeného ve Wuchanu. Zmíněné dítě mělo COVID-19 s těžkým plicním poškozením.

Výsledky bleskového průzkumu ale ukazují, že COVID-19 má i u dětí na protinádorové léčbě často mírný až bezpříznakový průběh. Průzkumu se zúčastnila pracoviště z 25 zemí; na těchto pracovištích se aktuálně léčí 10 tisíc dětí s nádory nebo leukémií. Z nich jen u 200 až 300 měli lékaři v době bleskového průzkumu (17. 3. 2020) podezření na COVID-19 (z důvodů klinického stavu nebo epidemiologické situace) a provedli proto vyšetření na COVID-19. U 8 z 9 pozitivních dětí byly již k dispozici údaje o klinickém průběhu nemoci. U všech těchto dětí byl mírný nebo dokonce bezpříznakový.

Výsledky průzkumu zveřejní odborný časopis European Journal of Cancer (IF 6.68).

Flash Survey on SARS-CoV-2 Infections in Pediatric Patients on anti-Cancer Treatment

Vytvořeno: 30. 3. 2020 / Upraveno: 26. 5. 2021 / Mgr. Ing. Tereza Kůstková