Cena Bedřicha Hrozného pro doc. Ondřeje Hrušáka

Při příležitosti oslavy 671 let od založení Univerzity Karlovy předal rektor prof. Tomáš Zima Ceny Bedřicha Hrozného za nejlepší tvůrčí počin za rok 2018. Mimo jiné ji obdržel doc. MUDr. Ondřej Hrušák, Ph.D., z Kliniky dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FNM za publikaci celosvětové studie léčby dětí s leukemií nejasného liniového původu v prestižním časopise Blood.

Fotografie: René Volfík (RUK)

Reportáž z ceremonie s podrobnostmi a jmény dalších oceněných na webu iFórum (4. 4. 2019).

Screenshot z videoreportáže (iFórum).
Vydáno: 18. 4. 2019 / Odpovědná osoba: Mgr. Petr Andreas, Ph.D.