Aktuální informace k výuce: shrnutí pro zaměstnance

Akademický rok 2020/2021 začíná kvůli nepříznivé epidemiologické situaci jinak, než jsme zvyklí. Přinášíme shrnutí základních informací, platných k 5. 10. 2020.

CO v tuto chvíli platí a KDE najdete informace o tom, JAK vše probíhá?

  • Základní pravidla pro výuku všech studijních programů na naší fakultě v době platnosti aktuálního nařízení Hygienické stanice hl. města Prahy upravuje metodický pokyn z 29. 9. 2020 Organizace výuky na 2. LF UK v zimním semestru 2020/2021 dostupný po přihlášení zde.
  • Pro koordinaci rozvrhu a pro přehled o výuce jednotlivých předmětů v rámci ročníku jsou využívány ročníkové Google kalendáře.
  • Aktuální informace týkající se koronaviru najdete v informačním rozcestníku, na který vede odkaz i z úvodní strany fakultního webu.
  • Roušky. Připomínáme, že ve všech vnitřních prostorách fakulty, stejně jako uvnitř všech budov v České republice, platí od čtvrtka 10. 9. povinnost nosit roušky.
  • Infolinka ke koronaviru. Pokud se budete potřebovat poradit o svých obtížích v souvislosti s nemocí covid-19, můžete využít fakultní informační linku. V provozu je ve všední dny od 8 do 20 hodin, na dotazy odpovídají lékaři z Kliniky infekčních nemocí 2. LF UK a Nemocnice Na Bulovce a číslo linky najdete po přihlášení zde.
  • Ohlašování pozitivního testu na covid-19. Zaměstnanci pozitivně testovaní na covid-19 mají povinnost oznámit tuto skutečnost neprodleně e-mailem nebo telefonicky na personální oddělení fakulty.
  • Průběžně aktualizovaný přehled nejdůležitějších opatření a změn týkajících se studia najdete i na webu Univerzity Karlovy.

Organizační pokyny pro praktickou a klinickou výuku (k 5. 10. 2020)

Čestné prohlášení. Studijní oddělení rozešle do konce týdne e-mailem všem studentům čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Toto prohlášení si student vytiskne, podepíše a před příchodem na první klinickou/praktickou výuku v akademickém roce vhodí do červené schránky na studijním oddělení. V případě, že dojde v průběhu akademického roku ke změně podmínek čestného prohlášení, musí student tuto skutečnost nahlásit a prohlášení následně znovu podepsat.

Prohlášení o zachování mlčenlivosti. Studijní oddělení zároveň rozešle e-mailem všem pracovištím prohlášení o zachování mlčenlivosti pro potřeby distanční výuky. Toto opatření můžete použít v případě, že se ve studijních materiálech vyskytují citlivé údaje pacientů (fotografie, videa...).

Měření teploty. Studentům bude při příchodu na praktickou a klinickou výuku měřena teplota. Teplota 37,3 a více se bere za rizikovou a nebude tak umožněn přístup studentovi na výuku. Na praktických a teoretických ústavech na Plzeňské se digitální teploměr nachází na každém pracovišti, teplotu měří vyučující. Na klinických pracovištích FN Motol budou vyučující provádět měření za pomoci teploměrů daného pracoviště. Za účelem měření teploty studentům, jejichž výuka probíhá v posluchárenském bloku FN Motol, budou teploměry zapůjčeny vyučujícím proti podpisu na studijním oddělení na děkanátu 2. LF UK.

„Karantenní“ místnost. Pro studenty, u nichž se během dne vyskytnou příznaky virového infekčního onemocnění, bude vyčleněna „karanténní“ místnost, kde student vyčká do doby, než mu budou provedeny testy na covid-19. Na Plzeňské je k těmto účelům vyčleněna místnost č. 25, budova E (klíče na vrátnici) a na FN Motol je vyhrazena učebna S2-3 (klíče na vrátnici).

Test na covid-19. Na základě domluvy s vedením FN Motol je možné studentům vykazujícím známky virového infekčního onemocnění provést testy. Žádanku mohou studenti obdržet u MUDr. Kulhánkové, poté co se prokáží průkazem studenta a pojištěnce nebo přímo u odběru (informace od MUDr. Martina Holcáta, MBA, na krizovém štábu dne 30. 9. 2020). Testování se provádí ve FN Motol, blok 24. V případě komplikací kontaktujte přímo MUDr. Holcáta.

Karanténa. Studenti, kteří jsou v karanténě a jsou po dobu posledních 3 dnů bez obtíží, mohou bez opětovného testování karanténu ukončit (příklad: 10denní karanténa, od 7. dne karantény nemám příznaky následující 3 dny = mohu se vrátit 10. den do školy/práce).

Distribuce ochranných pomůcek

  • Chirurgické roušky. Na základě zasedání krizového štábu ze dne 30. 9. 2020 bylo rozhodnuto, že studentům a vyučujícím pro běžnou výuku postačují chirurgické roušky. Pro tyto účely vedení fakulty nakoupilo určité množství ochranných pomůcek, které má v plánu bezplatně poskytovat pracovištím k zajištěním výuky minimálně po dobu trvání nouzového stavu. Množství chirurgických roušek na následující výukový týden musí vždy příslušné pracoviště objednat nejpozději ve čtvrtek do 15.00 h u Ing. Mgr. Ingrid Vargové – sekretariát děkanátu 2. LF UK (e-mail: , telefon: 22443 5802). Následující den v pátek bude možné v čase od 10.00 do 12.00 h objednané ochranné pomůcky vyzvednout u Ing. Mgr. Ingrid Vargové. Studenti, kteří se účastní klinické výuky, budou vybaveni ochrannými pomůckami (rouškami) na příslušném pracovišti od FN Motol.
  • Respirátory. Fakulta také zakoupila respirátory FFP2, které je možné v omezeném množství poskytnout vyučujícím a studentům, kteří jsou zařazeni do rizikové skupiny (např. věk nebo chronické onemocnění). Množství respirátorů na následující výukový týden musí vždy příslušné pracoviště objednat nejpozději ve čtvrtek u Ing. Mgr. Ingrid Vargové – sekretariát děkanátu 2. LF UK (e-mail: , telefon: 22443 5802). Následující den v pátek bude možné v čase od 10.00 do 12.00 h objednané ochranné pomůcky vyzvednout u Ing. Mgr. Ingrid Vargové.

Dokument Aktuální informace vyplývající z usnesení vlády a nařízení krajských hygienických stanic k omezování provozu vysokých škol účinných od 5. října 2020 si můžete přečíst zde.

 

Vydáno: 6. 10. 2020 / Poslední aktualizace: 6. 10. 2020 / Odpovědná osoba: Mgr. Ing. Tereza Kůstková